Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
insensé
Jump to user comments
tính từ
 • điên rồ
  • Idée insensée
   ý kiến điên rồ
 • (thân mật) kỳ cục
  • Un mobilier insensé
   bộ đồ gỗ kỳ cục
 • (từ cũ; nghĩa cũ) mất trí, rồ dại
Related words
Related search result for "insensé"
Comments and discussion on the word "insensé"