Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bát Nàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (đầu công nguyên, Phượng Lâu - nay thuộc Phù Ninh, Vĩnh Phú) Tên thật là Vũ Thị Thục. Cha và chồng bị thái thú Tô Định giết hại. Bát Nàn nổi dậy ở trang Tiên La, thuộc Hưng Hà, Thái Bình rồi tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng được phong là Bát Nàn tướng quân. Sau khi cuộc kháng chiến chống Mã Viện thất bại, Bát Nàn tuẫn tiết ở Tiên La
Related search result for "Bát Nàn"
Comments and discussion on the word "Bát Nàn"