Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bến Cầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện biên giới ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Diện tích 233,6km2. Số dân 57.400 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Khơme. Địa hình lượn sóng thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. Sông Vàm Cỏ Đông chảy qua 30km. Đất xám trên thềm phù sa cổ, đất nông nghiệp chiếm 56,2% diện tích. Dân cư 90% làm nông nghiệp. Quốc lộ 22A chạy qua. Huyện gồm 8 xã
Related search result for "Bến Cầu"
Comments and discussion on the word "Bến Cầu"