Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Kỳ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sông thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, bắt nguồn từ vùng núi Chúa ở độ cao khoảng 500m, chảy theo hướng tây nam-đông bắc, đổ ra Biển Đông. Dài 70km. Diện tích lưu vực 1040km2. Có 9 phụ lưu các cấp dài trên 10km. ơó hạ lưu có hồ chứa nước Phú Ninh, gần cửa sông có thị xã Tam Kỳ
Related search result for "Ba Kỳ"
Comments and discussion on the word "Ba Kỳ"