Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Mùn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (tên cũ: Đảo Khỉ) Đảo ở vịnh Bắc Bộ thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách đảo Trà Bản 3km về phía đông bắc. Diện tích khoảng 18km2, có núi Cái Quýt (307m). Cấu tạo chủ yếu bằng đá cát và đá sét. Rừng có nhiều khỉ. Khu bảo tồn rừng nhiệt đới
Related search result for "Ba Mùn"
Comments and discussion on the word "Ba Mùn"