Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cúc Phương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vườn quốc gia ở Nho Quan tỉnh Ninh Bình, thuộc khu giáp giới với tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá. Diện tích khoảng 250km2. Nằm trong một thung lũng đá vôi hình máng dài, ở giữa vùng đá vôi Ninh Bình-Thanh Hoá (chạy từ Suối Rút ra đến biển). Ra vào rừng Cúc Phương rất khó vì địa hình hiểm trở nên nhiều đặc điểm tự nhiên vẫn giữ được tính chất nguyên sinh. Địa hình đá với nhiệt đới nguyên sinh với những hang động: Trăng Khuyết, Vui Xuân, Người Xưa còn di tích của người tiền sử thuộc nền văn hoá Hoà Bình (7665 *** 100 năm). Nét đặc sắc của Cúc Phương là còn giữ được thực vật và động vật nhiệt đới gió mùa nguyên sinh, nên đã được quy hoạch thành vườn quốc gia để phục vụ cho việc nghiên cứu và du lịch
  • (xã) h. Nho Quan, t. Ninh Bình
Related search result for "Cúc Phương"
Comments and discussion on the word "Cúc Phương"