Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cao Bá Quát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1809, Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội - 1845) Tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, Mẫn Hiên. Thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân dưới triều Nguyễn. Đổ cử nhân, làm quan chức hành tẩu bộ Lễ. Trong kỳ chấm thi hương, vì yêu tài, sửa bài cho thí sinh nên bị cách chức, và chuyển sang phục vụ phái bộ đi Inđônêxia và Xingapo. Năm 1843 về nước, lúc bị thải hồi, lúc được phục chức, rồi đổi làm giáo thụ Quốc Oai (Sơn Tây). Năm 1853, bỏ dạy, chiêu tập nông dân nổi lên khởi nghĩa. Trúng đạn chết tại trận. Tác phẩm còn lại: Chu thần thi tập
Related search result for "Cao Bá Quát"
Comments and discussion on the word "Cao Bá Quát"