Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chợ Gạo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía đông tỉnh Tiền Giang. Diện tích 235km2. Số dân 192.400 (1997). Địa hình đồng bằng, đất phù sa ngọt chiếm 86,2% diện tích. Sông ngòi, kênh rạch: các sông Tiền, Chợ Gạo, Xuân Hoà, Bảo Định chảy qua. Đường 25 Mỹ Tho-Gò Công chạy qua. Trước 1976, thuộc tỉnh Mỹ Tho, huyện gồm 1 thị trấn Chợ Gạo, 18 xã
  • (thị trấn) h. Chợ Gạo, t. Tiền Giang
Related search result for "Chợ Gạo"
Comments and discussion on the word "Chợ Gạo"