Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chợ Mới
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện đồng bằng ở phía đông bắc tỉnh An Giang. Diện tích 356,4km2. Số dân 381.600 (1997), phần lớn là người Kinh. Chợ Mới là một cù lao nằm giữa hai sông Tiền và sông Hậu. Có các kênh rạch ông Chưởng, Cái Tàu, Cái Nại, Cà Mau chảy qua. Đất chủ yếu là phù sa ngọt. Giao thông đường thuỷ. Trước 1975 thuộc tỉnh Long Xuyên, huyện gồm 1 thị trấn Chợ Mới, 16 xã
  • (huyện) Huyện ở phía nam tỉnh Bắc Kạn. Diện tích 57,5km2. Dân số 34.394 (1998), gồm các dân tộc: Kinh, Tày, Dao. Địa hình cao, độ dốc lớn, đồi núi chiếm tới 80%. Sông Cầu chảy qua. Giao thông trên sông Cầu, quốc lộ 3 chạy qua. Huyện thành lập từ 6-7-1998, do chia huyện Bạch Thông thành hai huyện: Bạch Thông và Chợ Mới. Huyện gồm 1 thị trấn Chợ Mới huyện lị, 15 xã
  • (thị trấn) h. Bạch Thông, t. Bắc Kạn
Related search result for "Chợ Mới"
Comments and discussion on the word "Chợ Mới"