Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
clintonia andrewsiana
Jump to user comments
Noun
  • loài cây với cuống nhẵn, gần như không có lá, chùm hoa màu oải hương hoặc màu đỏ, mọc ở California hoặc Oregon
Comments and discussion on the word "clintonia andrewsiana"