Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quỳ Châu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Nghệ An. Diện tích 1075km2. Số dân 49.100 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Thổ, Sán Dìu, H'mông. Địa hình phần lớn là núi thấp, xen kẽ các thung lũng đất bazan, các đỉnh núi: Bù Quan (1000m), Phu Lon (1570m). Sông Hiếu chảy qua. Đường 532 chạy qua. Huyện từ xưa thuộc tỉnh Nghệ An, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh (1975-91), từ 20-7-1991 trở lại tỉnh Nghệ An, gồm 1 thị trấn (Quỳ Châu) huyện lị, 11 xã
  • (thị trấn) h. Quỳ Châu, t. Nghệ An
Related search result for "Quỳ Châu"
Comments and discussion on the word "Quỳ Châu"