Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sông Công
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thị xã) Thị xã nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên. Số dân 32.400 (1997). Địa hình đồng bằng xen kẽ đồi thấp. Đất nông nghiệp chiếm 54,4% diện tích. Quốc lộ 3, đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên chạy qua. Thị xã lập từ 11-4-1985 thuộc tỉnh Bắc Thái, thuộc tỉnh Thái Nguyên từ 6-11-1996, gồm 3 phường, 3 xã
Related search result for "Sông Công"
Comments and discussion on the word "Sông Công"