Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tân Lạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây tỉnh Hoà Bình. Diện tích 521km2. Số dân 75.700 (1997), gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Dao. Địa hình phần lớn đồi thấp, ở giữa có các thung lũng xâm thực. Sông Bưởi chảy qua. Quốc lộ 12A chạy qua. Huyện thành lập từ ngày 15-10-1957 do chia huyện Lạc Sơn thành 2 huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc gồm 1 thị trấn (Mường Khến) huyện lị, 22 xã
Related search result for "Tân Lạc"
Comments and discussion on the word "Tân Lạc"