Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tam Dương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 210km2. Số dân 135.171 (1998). Địa hình chủ yếu là đồi thấp và dãy núi Tam Đảo đỉnh cao 1263m ở phía đông bắc. Sông Phó Đáy chảy dọc địa giới phía tây huyện. Đường nội tỉnh Vĩnh Yên-Tam Đảo chạy qua. Huyện có từ xưa, từ 5-7-1977 hợp với huyện Lập Thạch có tên Tam Đảo, từ 9-6-1998 chia huyện Tam Đảo thành 2 huyện: Bình Xuyên và Tam Dương, gồm 1 thị trấn (Tam Dương) huyện lị, 17 xã
  • (thị trấn) h. Tam Đảo, t. Vĩnh Phúc
Related search result for "Tam Dương"
Comments and discussion on the word "Tam Dương"