Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trường Sa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện đảo) (Spratly) Huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hoà, cách vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lí về phía đông. Quần đảo gồm khoảng trên 100 đảo, đá và bãi cạn, cấu tạo bởi san hô và sụng san hô, nằm trên một diện tích biển dài từ tây sang đông khoảng 800km và từ bắc xuống nam khoảng 600m, tổng diện tích các đảo khoảng 10km2. Nhiệt độ trung bình năm 27,7oC, lượng mưa trung bình năm 2810mm. Đặc sản: vích, chim, hải sản, cá heo. Ngày 9-12-1982 sát nhập Trường Sa và tỉnh Phú Khánh. Từ tháng 6-1989 là huyện của tỉnh Khánh Hoà
Related search result for "Trường Sa"
Comments and discussion on the word "Trường Sa"