Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
amitié
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tình bạn
  • Se lier d'amitié avec quelqu'un
   kết bạn với ai
  • La camaraderie mène à l'amitié
   tình đồng chí dẫn tới tình bạn
 • sự làm ơn giúp
  • Faites-moi l'amitié de...
   anh làm ơn giúp tôi...
 • sự giao hảo; tình hữu nghị
  • L'amitié entre nos deux pays
   sự giao hảo giữa hai nước chúng ta
 • (số nhiều) cử chỉ vồn vã; lời âu yếm
  • Il m'a fait mille amitiés
   anh ấy hết sức vồn vã với tôi
  • Mes amitiés à votre mari
   cho tôi gửi lời hỏi thăm ông nhà
  • amitié particulière
   sự đồng phái luyến ái
Related search result for "amitié"
Comments and discussion on the word "amitié"