Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ancêtre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ông tổ
  • Adorer en commun un ancêtre
   thờ chung một ông tổ
  • Ancêtre de la fusée
   ông tổ của tên lửa
  • Considérer Lautréamont comme un ancêtre du surréalisme
   xem Lautréamont như ông tổ của chủ nghĩa siêu thực
 • (mỉa mai) cụ già
 • (số nhiều) tổ tiên, ông cha
 • (số nhiều) tiền nhân
Related search result for "ancêtre"
Comments and discussion on the word "ancêtre"