Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
aplomb
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thế thẳng đứng
  • Le mur a perdu son aplomb
   bức tường không còn thẳng đứng nữa
 • sự vững chắc; thế thăng bằng
 • sự tin chắc (vào khả năng của mình)
  • Avoir de l'aplomb
   tin chắc vào mình
 • (nghĩa xấu) sự trơ trẽn, sự cả gan
 • (số nhiều) thế đứng (của con vật)
  • Les aplombs d'un cheval
   thế đứng của con ngựa
 • d'aplomb+ thẳng đứng
  • Laisser tomber une pierre d'aplomb
   để một hòn đá rơi thẳng xuống
  • Se sentir d'aplomb
   cảm thấy khỏe khoắn
Related words
Comments and discussion on the word "aplomb"