Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chán ngán
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • découragé; désenchanté
  • Chán ngán trước những trở ngại
   découragé devant les obstacles
  • Chán ngán trước thất bại
   désenchanté devant les échecs
Related search result for "chán ngán"
Comments and discussion on the word "chán ngán"