Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
coach dog
Jump to user comments
Noun
  • giống chó lớn, có lông màu trắng mượt, có các đốm đen hoặc nâu có nguồn gốc ở Dalmatia.
Related words
Related search result for "coach dog"
Comments and discussion on the word "coach dog"