Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
complimenter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • khen, khen ngợi
  • Complimenter un élève pour son succès à un examen
   khen một học sinh về kết quả tốt trong kỳ thi
 • chúc mừng
  • Complimenter quelqu'un sur son mariage
   chúc mừng ai nhân dịp cưới
 • thăm hỏi xã giao
  • Perdre le temps à complimenter
   mất thì giờ thăm hỏi xã giao
Related words
Related search result for "complimenter"
Comments and discussion on the word "complimenter"