Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
correspondant
Jump to user comments
tính từ
 • tương ứng
  • Idées correspondantes
   ý tương ứng
 • (toán học) đồng vị
  • Angles correspondants
   góc đồng vị
danh từ
 • người trao đổi thư từ
 • thông tín viên (nhà báo), phóng viên
 • hội viên thông tấn
  • (Membre) correspondant de l'Académie
   viện sĩ thông tấn
 • người đại diện gia đình (của học sinh lưu trú)
Related words
Related search result for "correspondant"
Comments and discussion on the word "correspondant"