Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
crustose
Jump to user comments
Adjective
  • (địa y) có những tản có vỏ cứng, mỏng bám chặt vào bề mặt mà nó đang mọc trên đó
Related search result for "crustose"
Comments and discussion on the word "crustose"