Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
décocher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phóng ra
  • Décocher une flèche
   phóng một mũi tên
  • Décocher un coup de poing à quelqu'un
   phóng ra một cú đấm vào ai
  • Décocher une oeillade uncendiaire
   phóng ra một cái nhìn nảy lửa
  • Décocher un épigramme
   phóng ra một bài thơ trào phúng
 • (kỹ thuật) tháo khuôn, dỡ khuôn (đúc)
Related search result for "décocher"
Comments and discussion on the word "décocher"