Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
délicatement
Jump to user comments
phó từ
 • tinh tế
  • Objet délicatement ciselé
   vật trạm trổ tinh tế
 • nhẹ nhàng khéo léo, nâng niu
  • Saisir délicatement un papillon par les ailes
   nhẹ nhàng khéo léo cầm con bướm ở cánh
  • Enfant élevé trop délicatement
   đứa trẻ nuôi nâng niu quá
 • tế nhị, nhã nhặn
  • Refuser délicatement une faveur
   nhã nhặn từ chối một ân huệ
Related search result for "délicatement"
Comments and discussion on the word "délicatement"