Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dévergondé
Jump to user comments
tính từ
 • phóng đãng, dâm loạn
  • Jeunes gens dévergondés
   những chàng trai phóng đãng
  • Littérature dévergondée
   văn chương dâm loạn
 • (nghĩa bóng) phóng túng, lung tung
danh từ
 • kẻ phóng đãng
Related words
Related search result for "dévergondé"
Comments and discussion on the word "dévergondé"