Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
phóng đãng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • libertin; dévergondé; déréglé; dissipé
  • Những chàng thanh niên phóng đãng
   jeunes gens dévergondés
  • Cuộc sống phóng đãng
   une vie dissipée
Related search result for "phóng đãng"
Comments and discussion on the word "phóng đãng"