Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
disproportionné
Jump to user comments
tính từ
 • không cân xứng, chênh lệch, mất cân đối
  • Récompense disproportionnée au mérite
   phần thưởng không cân xứng với công lao
 • to quá, quá khổ
  • Taille disproportionnée
   thân hình quá khổ
Related search result for "disproportionné"
Comments and discussion on the word "disproportionné"