Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
drôlement
Jump to user comments
phó từ
 • kỳ cục, lạ lùng
  • Elle est drôlement accoutrée
   cô ta ăn mặc kỳ cục
 • (thân mật) lạ lùng, dữ
  • Il fait drôlement chaud
   trời nóng lạ lùng
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) buồn cười
  • Se déguiser drôlement
   hóa trang buồn cười
Related words
Related search result for "drôlement"
Comments and discussion on the word "drôlement"