Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
eames chair
Jump to user comments
Noun
  • ghế được thiết kế bởi Charles Eames, ban đầu được làm bằng ván ép đúc; chỗ ngồi và lưng có hình dạng phù hợp với cơ thể con người
Related search result for "eames chair"
Comments and discussion on the word "eames chair"