Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
feuilleter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lật qua, giở qua; liếc qua
  • Feuilleter un livre
   lật qua các tờ sách
  • Feuilleter un roman
   liếc qua cuốntiểu thuyết (không đọc kỹ)
 • nhào (bột) cho phân thành từng lớp
Related search result for "feuilleter"
Comments and discussion on the word "feuilleter"