Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nécessité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự cần thiết, tính cần thiết; điều cần thiết
  • L'eau est de première nécessité
   nước là cần thiết hàng đầu
 • sự tất yếu, tính tất yếu, điều tất yếu
  • Nécessité de la mort
   sự tất yếu phải chết
 • sự bó buộc (phải làm gì)
  • Obéir par nécessité
   tuân theo vì bó buộc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự ỉa đái
  • Faire ses nécessités
   ỉa đái
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự nghèo túng
  • chalet de nécessité
   xem chalet
  • état de nécessité
   (luật học, pháp lý) tình thế cấp thiết
Related search result for "nécessité"
Comments and discussion on the word "nécessité"