Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plénitude
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • trạng thái đầy đủ, trạng thái trọn vẹn
  • Dans la plénitude de ses facultés
   trong trạng thái năng lượng trọn vẹn
 • (từ cũ, nghiã cũ) sự phong phú, sự sung túc
  • Vivre dans la plénitude
   sống sung túc
 • (từ cũ, nghiã cũ) trạng thái đầy
  • plénitude des temps
   (tôn giáo) lúc tận thế
Related words
Comments and discussion on the word "plénitude"