Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réducteur
Jump to user comments
tính từ
 • giảm
  • Division réductrice
   (sinh vật học) sự phân chia giảm nhiễm
 • (hóa học) khử
 • (cơ khí, cơ học) giảm tốc
danh từ giống đực
 • (hóa học) chất khử
 • (cơ khí, cơ học) hộp giảm tốc, bộ giảm tốc
  • Réducteur à engrenage
   bộ giảm tốc có bánh răng
  • Réducteur de potentiel
   bộ giảm điện thế
  • Réducteur à double train
   bộ giảm tốc hai cấp
Related search result for "réducteur"
Comments and discussion on the word "réducteur"