Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réflexion
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (vật lý học) sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại
  • Angle de réflexion
   góc phản xạ
 • sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, điều suy nghĩ; ý nghĩa
  • Attitude qui indique une réflexion profonde
   thái độ biểu thị một sự suy nghĩ sâu sắc
  • Faire de sérieuses réfexions
   có những điều suy nghĩ nghiêm túc
 • điều nhận xét; (thân mật) điều nhận xét ác ý
  • Une réflexion désobligeante
   một điều nhận xét làm mếch lòng
  • à la réflexion
   nghĩ kỹ lại thì
  • réflexion faite
   sau khi suy nghĩ kỹ
Related search result for "réflexion"
Comments and discussion on the word "réflexion"