Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réponse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • câu trả lời, lời đáp
  • Réponse affirmative
   câu trả lời khẳng định
 • thư trả lời
 • (toán học) đáp số
 • (âm nhạc) đáp đề
 • sự đáp lại; cái đáp lại, điều đáp lại
  • Réponse réflexe
   sự đáp lại phản xạ
  • comme réponse à une objection
   để đáp lại một lý lẽ bác bẻ
  • avoir réponse à tout
   trả lời trôi chảy
  • réponse de Normand
   câu trả lời nước đôi
  • réponse du berger à la bergère
   sự đối đáp chan chát
Related search result for "réponse"
Comments and discussion on the word "réponse"