Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se disputer
Jump to user comments
tự động từ
 • cãi nhau
 • tranh giành nhau, tranh nhau
  • Animaux qui se disputent une proie
   những con vật tranh nhau một cái mồi
  • Le match s'est disputé hier à Hanoi
   cuộc đấu đã được tổ chức hôm qua tại Hà Nội
Related search result for "se disputer"
Comments and discussion on the word "se disputer"