Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se pâmer
Jump to user comments
tự động từ
 • ngây ngất, ngây ra
  • Se pâmer d'amour
   ngây ngất vì tình
  • Se pâmer devant un tableau
   ngây ngất trước một bức họa
  • Se pâmer d'admiration
   phục ngây người, phục lăn
  • Se pâmer de rire
   cười ngất
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngất đi, xỉu đi
Related search result for "se pâmer"
Comments and discussion on the word "se pâmer"