Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se tourmenter
Jump to user comments
tự động từ
 • day dứt, bứt rứt, băn khoăn
  • Ne vous tourmentez pas pour si peu
   thôi đừng băn khoăn vì chuyện nhỏ ấy
 • (kỹ thuật) vênh đi
  • Le bois se tourmente
   gỗ vênh đi
Related search result for "se tourmenter"
Comments and discussion on the word "se tourmenter"