Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slashing
/'slæʃiɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • nghiêm khắc, ác liệt, kịch liệt, dữ dội
  • slashing criticism
   sự phê bình kịch liệt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lớn, phi thường
  • a slashing success
   một thắng lợi lớn
Related search result for "slashing"
Comments and discussion on the word "slashing"