Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sympathique
Jump to user comments
tính từ
 • (sinh vật học; sinh lý học) (thuộc) thần kinh giao cảm
  • Nerf sympathique
   dây thần kinh giao cảm
 • dễ thương, đáng yêu
  • Figure sympathique
   mặt dễ thương
  • Trouver quelqu'un sympathique
   thấy ai dễ thương
 • (thân mật) rất thích
  • Une plage sympathique
   một bãi biển rất thích
 • (từ cũ, nghĩa cũ) có thiện cảm, có cảm tình (với ai, cái gì)
  • Être sympathique à quelqu'un
   có thiện cảm với ai
  • encre sympathique
   mực bí mật (phải xoa một chất hóa học lên trên mới hiện rõ)
danh từ giống đực
 • (sinh vật học; sinh lý học) hệ thần kinh giao cảm
Related search result for "sympathique"
Comments and discussion on the word "sympathique"