Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vagabond
Jump to user comments
tính từ
 • lang thang, lêu lỏng, nay đây mai đó
  • Mener une vie vagabonde
   sống lang thang
 • (nghĩa bóng) bất định, vu vơ
  • Imagination vagabonde
   trí tưởng tượng vu vơ
danh từ giống đực
 • kẻ đi lang thang, kẻ lêu lỏng; tên du đãng
Related search result for "vagabond"
Comments and discussion on the word "vagabond"