Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vagabond
/'vægəbənd/
Jump to user comments
tính từ
 • lang thang, lêu lổng, cầu bơ cầu bất
  • vagabond life
   cuộc sống lang thang
 • (nghĩa bóng) vẩn vơ
  • vagabond thoughts
   ý nghĩ vẩn vơ
danh từ
 • người lang thang lêu lổng
 • (thông tục) tên du đãng
nội động từ
 • (thông tục) đi lang thang lêu lổng
Related search result for "vagabond"
Comments and discussion on the word "vagabond"