Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vivacité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự lanh lợi, sự nhanh nhẹn, sự linh hoạt
  • Vivacité des gestes
   cử chỉ nhanh nhẹn
  • Vivacité des yeux
   cặp mắt linh lợi
 • sự nhạy bén, sự sắc sảo
  • Vivacité d'esprit
   trí óc sắc sảo, sự nhanh trí
  • Vivacité des sentiments
   tình cảm nhạy bén
 • sự rực rỡ, sự chói lọi
  • Vivacité du coloris
   màu sắc rực rỡ
 • sự mãnh liệt, sự dữ dội, sự gay gắt
  • Répliquer avec vivacité
   đáp lại gay gắt
 • (số nhiều, từ cũ nghĩa cũ) lúc nóng giận
  • Avoir des vivacités
   có những lúc nóng giận
Comments and discussion on the word "vivacité"