Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
épargner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dành dụm, tiết kiệm
  • épargner quelque argent pour ses vieux jours
   dành dụm ít tiền để phòng lúc tuổi già
  • épargner ses forces
   tiết kiệm sức
 • tránh, miễn
  • épargner des ennuis à quelqu'un
   tránh buồn phiền cho ai
 • đối xử rộng lượng, nể nang
  • épargner les vaincus
   đối xử rộng lượng với kẻ thua
  • épargner les vieillards
   nể nang các cụ già
 • trừ ra, chừa ra
  • L'incendie a épargné sa maison
   đám cháy đã trừ nhà anh ấy ra
  • ne pas épargner sa peine
   không ngại tốn công
  • ne rien épargner pour
   không quản gì để; dùng mọi phương tiện để
Related search result for "épargner"
Comments and discussion on the word "épargner"