Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dénoncer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tố giác, tố cáo
  • Dénoncer un criminel
   tố cáo một kẻ phạm tội ác
 • tỏ rõ
  • Visage qui dénonce la franchise
   bộ mặt tỏ rõ tính thật thà
 • bãi bỏ
  • Dénoncer un traité
   bãi bỏ một hiệp ước
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thông báo
Related words
Related search result for "dénoncer"
Comments and discussion on the word "dénoncer"