Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mauvais
Jump to user comments
tính từ
 • xấu, tồi, dở, kém
  • Mauvais bois
   gỗ xấu
  • Mauvais poète
   nhà thơ tồi
  • Avoir de mauvais yeux
   mắt kém
  • Mauvaise mémoire
   trí nhớ kém
  • Parler un mauvais français
   nói tiếng Pháp tồi
 • rủi, đen đủi
  • Mauvaise chance
   vận rủi
 • sai
  • Mauvais calcul
   tính sai
  • Prendre la mauvaise route
   đi sai đường
 • khó khăn
  • Mauvais moments
   những lúc khó khăn
 • ác
  • Il a eu un rire mauvais
   anh ta có cái cười ác
  • avoir mauvaise mine
   trông thiểu não; có vẻ ốm
  • faire mauvais visage à quelqu'un
   đối xử lạnh nhạt với ai
  • mauvaise langue
   xem langue
  • mauvaise odeur
   mùi hôi, mùi thối
  • mauvaise tête
   kẻ bướng bỉnh
  • prendre en mauvaise part
   hiểu theo nghĩa xấu
phó từ
 • xấu, không hay
  • faire mauvais
   trời xấu, trời âm u
  • sentir mauvais
   thối
  • ça sent mauvais
   (thân mật) sự việc có chiều hướng xấu đi
danh từ giống đực
 • cái xấu
  • Discerner le bon du mauvais
   phân biệt cái tốt với cái xấu
danh từ
 • người xấu
  • Les mauvais
   những người xấu
Related search result for "mauvais"
Comments and discussion on the word "mauvais"