Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
succès
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự thành công; sự thắng lợi; thắng lợi
  • Succès dans les affaires
   sự thành công trong công việc
  • Succès militaires
   thắng lợi quân sự
 • sự được hoan nghênh
  • Artiste qui a beaucoup de succès
   nghệ sĩ rất được hoan nghênh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) kết cục
  • Les bons et les mauvais succès
   những kết cục tốt và xấu
  • aller de succès en succès
   được thắng lợi này đến thắng lợi khác
  • passer avec succès un examen
   thi đỗ một kỳ thi
  • succès de librairie
   quyển sách được nhiều người đọc
  • succès des armes
   chiến thắng
  • succès fou
   một thành công phi thường
  • une pièce à succès
   vở kịch viết theo sở thích đám đông
  • un homme à succès
   người đàn ông có số đào hoa
Related search result for "succès"
Comments and discussion on the word "succès"