Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bình Gia
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện miền núi ở phía tây tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 1025,90km2. Số dân 50.900 (1997), gồm các dân tộc: Nùng (53,9%), Tày, Dao, Kinh, Hoa. Thuộc khối núi đá vôi Bắc Sơn địa hình đồi núi thấp bị chia cắt mạnh thành những thung lũng tròn, có khi nối tiếp nhau thành lòng máng ngắn, núi Phia Ngôm (1193m), Ban Tiêng (780m). Đường đi rất khó khăn phải qua những đèo đá hẹp như đèo Tam Canh. Sông Bắc Giang bắt nguồn từ phía tây nam huyện chạy lên phía đông bắc đổ vào sông Kỳ Cùng. Đất lâm nghiệp chiếm 89% diện tích. Quốc lộ 1B chạy qua. Huyện của tỉnh Lạng Sơn từ 1831 thuộc tỉnh Cao Lạng (1975-78), gồm 1 thị trấn (Bình Gia) huyện lị, 19 xã
  • (thị trấn) h. Bình Gia, t. Lạng Sơn
Related search result for "Bình Gia"
Comments and discussion on the word "Bình Gia"