Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Bình Minh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện phía tây của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích 246,9km2. Số dân 186.100 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Khơme, Hoa. Địa hình đồng bằng phù sa, độ cao trung bình 2m. ở dọc bờ trái sông Hậu, có tới 76 ngòi rạch/km2. Quốc lộ 1 chạy qua huyện đến bến phà sông Hậu sang Cần Thơ. Huyện thành lập từ 29-9-1981, được tách từ huyện Tam Bình, thuộc tỉnh Cửu Long (1976-91), từ 26-12-1991 huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long, gồm 1 thị trấn (Cái Vồn) huyện lị, 16 xã
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Bình Giang (Hải Dương), h. Châu Giang (Hưng Yên), h. Nam Trực (Nam Định), h. Thanh Oai (Hà Tây), h. Kiến Xương (Thái Bình), h. Tĩnh Gia (Thanh Hoá), tx. Tây Ninh (Tây Ninh), h. Thống Nhất (Đồng Nai), h. Bình Sơn (Quảng Ngãi), h. Thăng Bình (Quảng Nam)
Related search result for "Bình Minh"
Comments and discussion on the word "Bình Minh"